تبلیغات
سوپر ساباكی
Victory in the hands of someone who has make SABAKI

سوگند نامه

سه شنبه 25 مرداد 1390 01:10 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهی
                              سوگند نامه سبک سوپر ساباکی
 

به نام خدا

ما جسم و دل خود را پرورش می دهیم

تا روحی استوار و نا متزلزل داشته باشیم

راه راستین مبارزه را می پیمائیم

تا همواره حواس و روح خود را آماده نگه داریم

با قدرتی راستین میکوشیم

تا روحیه فروتنی را در خود  بوجود  آوریم

ما نهایت  فروتنی  را  رعایت خواهیم کرد

به درجات بالا تر از خود احترام می گذاریم

از خشونت می پرهیزیم

ما  همواره به یاد پروردگار توانائیم

و هر گز موهبت انسان بودن را فراموش نخواهیم کرد.

همواره به عقل و قدرت می اندیشیم

و خواستهای دیگر را از خود می رانیم تا جان در بدن داریم

ضوابط مربوط به سوپرساباکی كای كان دو را رعایت خواهیم کرد

و می کوشیم تا به راه و هدف واقعی دست یابیم.

ماكسو

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 مرداد 1390 01:23 ب.ظ

شیهان محمد رضا روح پرور و شیهان عبدالهی

سه شنبه 25 مرداد 1390 01:26 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سبک جهانی سوپر ساباکی

سه شنبه 25 مرداد 1390 01:03 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهی

جامعه ورزشی سوپر ساباکی مرگ روح اله داداشی را تسلیت میگوید
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 مرداد 1390 01:20 ب.ظ

sabaki

دوشنبه 24 مرداد 1390 11:38 ق.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهی
از راست:مصطفی عبدالهی.شیهان رضا عبدالهی.ابوالفضل توکلی.رضا بختیاری


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اجرای حرکت نمایشی توسط وحید شهبازی

دوشنبه 24 مرداد 1390 11:34 ق.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

اجرای ضربه سوتو مواشی توسط مصطفی عبدالهی

دوشنبه 24 مرداد 1390 11:27 ق.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 مرداد 1390 11:53 ب.ظ

شیهان رضا عبدالهی و قهرمانان سال 85

یکشنبه 23 مرداد 1390 01:36 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

شیهان رضا عبدالهی و جمعی از هنرجویان

یکشنبه 23 مرداد 1390 01:33 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

ساباکی

یکشنبه 23 مرداد 1390 01:26 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

شیهان محمدرضا روح پرور نایب رییس سبک و رضا بختیاری

یکشنبه 23 مرداد 1390 12:56 ب.ظ

نویسنده : مصطفی عبدالهیدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 مرداد 1390 11:54 ب.ظتعداد کل صفحات : 3 1 2 3